Instrumentvård

Att ta väl hand om sina instrument är viktigt, inte bara för säkerheten under en operation, utan även om du ser till det ekonomiska. Det finns några viktiga punkter när det gäller instrumentvård idag.1. RENT!

Den första och viktigaste är att se till att få dina instrument rena! Om blod och vävnadsrester ligger kvar mellan saxhalvorna, eller i boxlåset har snart korrosionen fått fäste. Vissa instrument är extremt svåra att få rena. En del stanstänger, som inte är isärtagbara självhållande hakar, i princip alla instrument som har två eller flera delar kan vara en riktig grogrund för smuts. Och du vet väl att ett instrument som inte är rent, inte är sterilt!

Idag har instrumenttillverkaren en skyldighet att tala om hur instrumentet skall rengöras och steriliseras.

2. TORRT!

När du har fått rent dina instrument är det lika viktigt att du får dem torra.

En vanlig typ av korrosion s.k. gropfrätning, kan ske endast i fuktig miljö, och så är det med flesta typer av korrosion. Ett torrt instrument rostar inte. Men tänk på att instrumenten oftast ligger fuktigt, t.ex. under operation. Då instrumenten ligger blodiga, eller om man torkar av dem med koksalt, eller ännu värre, man lägger hela instrumentet i en koksaltlösning. Sen åker instrumenten in i diskdesinfektorn en stund, för att ytterligare ligga fuktigt i autoklaven. Många gånger är gallren så fulla att det tar onödigt lång tid för dem att torka. Ett galler med få instrument torkar fortare en ett med många instrument.

3. SYNA!

Att verkligen titta på dina instrument är en annan viktig del i instrumentvård.

Lär dig att upptäcka missfärgningar, korrosion, och bräckage i tid, så kan du undvika olyckor och spara pengar. Att syna sina instrument är att ta ansvar för dem.

4. OLJA!

En annan viktig punkt är olja!

Alla instrument som har metallytor som rör sig mot varandra ska oljas efter varje tvätt.Inte ”när det behövs” eller ”när instrumentet går trögt” eller ännu värre ”när vi har tid”. Olja saxar vid skruv/led, peanger och nålförare i boxlåset, tänger vid skruvar och glöm inte hjulet vid fjädern. Självhållande hakar vid skruv och fjäderbelastning.

ATT REGELBUNDET SERVA SINA INSTRUMENT ÄR ATT KVALITETSSÄKRA DEM