Frågor & svar

Vilka kirurgiska instrument servar ni?

Förutom standardinstrumenten servar vi alla typer av tänger. Stanstänger, Arthoskopiska och Endoskopiska. Microinstrument, Microtomeknivar. Fräsar. ex Acetabulumfräsar och Cakar. Kärlklämmare, Specula. Hakar ex. Adson,Weitlaner, Gillies, Volkman osv.. Kanyler, Paracentesnålar. Boxmejslar osv.

Övriga tjänster. Silverlödning ex. Byte plattor på alla typer av nålförare.(även micronålförare)

Byte av handtag till mejslar,raspar och hammare osv. Omisolering av pincetter m.m.

Vad är justering?

Alla tvådelade handinstrument, exempel saxar, peanger, tänger osv måste justeras för att uppnå bästa resultat. Att justera innebär att man med hjälp av en hammare slår ut ojämnheter. Skänglar rättas till. Käftar knackas tätare. Saxarna får en jämn gång. Peanger och nålförare nitas, så att gången blir trögare. Knäppen och klor justeras in i sina lägen osv.instrumentet justeras tillbaka till sitt standard utförande.Utan en justering skulle merparten av instrumenten fortsättningsvis fungera dåligt.

Vad är gång?

När ett instrument börjar att glappa och gå löst brukar man säga att instrumentet har tappat sin gång. Vid öppning och stängning sker hela tiden ett litet slitage i leden. Detta gäller framförallt peanger, tänger och nålförare som används ofta. När instrumenten få sämre gång tappar de även sin stabilitet. Knäppen bak fäster inte som det ska och käftar nyper sämre. Om gången är bra fungerar oftast instrumentet utan problem. En bra gång är när instrumenten går lätt, men ändå har lite tröghet vid rörelse. Saxar med bra gång klipper bättre och håller längre. I förebyggande syfte bör instrumenten oljas innan användning. Oljan minskar friktionen och därmed sker mindre slitage.

Hur många gånger kan man slipa om en sax?

I genomsnitt kan man slipa om en sax minst tio gånger beroende på fabrikat och storlek. Saxarna skruvas isär och rengörs.skruvas ihop igen och justeras. Slutligen sker slipningen. Även kallad sträfning. Justeringen bidrar till att slipningen blir minimal och saxen får en jämn, lätt gång med ett perfekt klipp. Största anledningen till att en sax mister sin livslängd är att man slipar för mycket. Extra känsligt är det när en felslipning sker på en supercut,micro eller ögonsaxar. Konsekvensen blir att klippförmågan har minskat betydligt för all framtid.

Vad är karrering?

Det är ett fräst eller filat kryssmönster fram i käft, vilket kompletterar hårdmetallplattans funktion. Vanligast är att nålförare och plattänger har karrering. Alltså en nålförare/tång utan plattor är alltid karrerade. Karrerade ytor har sämre fäste gentemot hårdmetallplattor. Framförallt märks det när tunna/gracila matrial används. Om nålföraren ej fungerar tillfredställande, går det alltid att löda dit hårdmetallplattor på den karrerade ytan, vilket ökar instrumentets greppbarhet.

Går det att byta hårdmetallplattor på alla nålförare?

Nej. En del tillverkare löder dit plattorna med kopparlod, vilket innebär att det krävs mycket höga temperaturer för att smälta kopparn. De uttjänta plattorna lossnar inte vid uppvärmning. Vi rekommenderar att ni alltid inhandlar fabrikat där plattorna är lödda med silverlod.Då man kan byta plattor många gånger om.

Omisolerar Ni pincetter?

Ja, men vi omisolerar inte själva, utan ett annat företag sköter om den biten. Ibland undrar ni kanske varför det tar så lång tid att få tillbaka era diatermipincetter? Förklaringen är att vi väntar på att få ihop en viss mängd pincetter. Skulle vi inte göra detta skulle styckpriset bli alldeles för dyrt.

Vad är legerade instrument ?

Legering är en skyddande yta över mässing eller koppar. När legeringen har släppt, smittar det och missfärgar andra instrument. Rostfria instrument som påverkas av oädla metaller får en gulaktig yta. Passivfilmen försvagas och det blir början till en korrossion. Legeringen sitter oftast på handtag eller där instrument behöver vara böjbart (sonder och kyretter). Vill ni ändå att vi ska skärpa/vässa instrumenten. Notera detta på följesedeln. Dessa bör då vara separerade från andra kirurgiska instrument.

Kan Sundtorp legera om kirurgiska instrument?

Nej vi har ingen möjlighet. Kontakta tillverkaren.

Vad gör ni om ett hak har gått av i en pincett/peang?

Haket längst fram i spets har som funktion att greppa och hålla fast olika vävnader. Om det har gått av tycker vi att det är onödigt att kassera ett funktionellt instrument. Därför gör vi alltid om instrumentet till anatomisk. Vilket innebär att instrumentet blir servat som vanligt, men hakfunktionen är borttagen. Instrumentet kan nu användas i andra operativa sammanhang. Vi noterar förändringen på följesedeln.

Vad är en bräcka?

En bräcka är en spricka i stålet.Den kan ibland vara svår att upptäcka, framförallt om instrumenten är missfärgade eller om bräckan precis har börjat sin sprickbildning. Lättast att upptäcka den är att titta genom lupp eller förstoringsglas under stark belysning. Den sitter oftast i leder, käftar eller nära skruvar,nitar där en ständig påfrästning förekommer.Bräckor är oftast förekommande i tvådelade instrument (peanger,nålförare,tänger osv.). Andra kirurgiska instrument som exempelvis mejslar, osteotomer och raspar har mycket sällan bräckor, beroende på sitt hårdare material. Merparten av de bräckor som upptäcks är på äldre instrument, men också på förhållandevis nya, där orsaken oftast beror på att instrumenten har ett sämrekvalitativt rostfritt stål. En bräcka innebär inte bara en risk att instrumentet kan gå av, utan den försämrar också gången, stabiliteten och funktionen betydligt, beroende på vart den sitter på instrumenten.

Vad innebär Sundtorps kvalitetssäkring?

Vid ankomstkontrollen upptäcks merparten av det fel som finns. Det kan vara bräckor eller att instrumenten är uttjänta av olika orsaker. Instrumenten kontrolleras ständigt under det olika servicemomenten, justering, slipning och polering.

Sista kontrollen sker vid rengöring/oljning. Ej reparabla instrument blir uppmärkta med röda tuschmarkeringar.

Resterande instrument i sändningen har garanterat inga synliga bräckor och är återigen redo för att användas i olika operativa sammanhang. Kvalitetssäkringen är slutförd.

Hur putsas instrumenten?

För att få ett instrument blankt sker putsningen i flera moment. Smärglning (slipning på band) grovputsning, finputsning och ibland blästring. Smärglning sker för att ta bort repor, gropfrätning eller andra ojämnheter. De två andra putsmomenten skapar en blank yta. Blästringen sker i leder och i käftar eller på mer svåråtkomliga ytor.

Vissa instrument och ytor mattereras. Det är samma procedur, men ytan får en mattare, ej så blank yta.

Vilka är fördelarna med putsade instrument?

Rostangrepp, gropfrätningar och andra beläggningar/missfärgningar försvinner. Bräckor upptäcks, även de mest svårupptäckta.En fin yta gör det svårt för ytkorrision (början till rostangrepp) att få fäste.

Det blir lättare att rengöra instrumenten. Vassa delar eller grader försvinner på ytan.(ofta förekommande på skruvskallar) Livslängden för instrumenten ökar betydligt.

Går det att polera/putsa sina kirurgiska instrument själv?

Det finns ett antal olika polermedel ute på marknaden, men inga som vi kan rekommendera till kirurgiska instrument. Medlet har också i vissa fall motsatt effekt.Starka medel som innehålller slippasta är frätande och missfärgning kan uppstå. Det krävs många gnuggningar och ytan kan också få en mer matterad yta. (som om man rengör med stålull).Det medför i sin tur att fukt och smuts får större fäste på ytan, vilket i sin tur ger en ökande/stegrande effekt för ytkorrosion. Ytan på ett instrument är mycket hårt. ( inte som koppar, mässing eller silver som kan handputsas)

Om du ändå lyckas med din putsning är det nästintill omöjligt att få rent ett tvådelat instrument (peanger osv) i knäppen, käftar och leder. Och tyvärr är det just där som rost och missfärgningarna oftast är som störst.

Sundtorp anser att inga för närvande av oss kända polermedel bör användas till instrument. Sundtorp rekommenderar att inte använda instrument med ytkorrosion vid operativa sammanhang. Det blir en grogrund för bräckor och en större risk att instrumenten kan gå av. Dessa bör genast skickas för service och kvalitetskontroll.

Är alla kirurgiska instrument rostfria?

Det är bra att veta att inget instrument är helt rostfritt, utan alla instrument har olika rosttröghet. Sundtorp rekommenderar att Ni ställer krav på kvalité. Det finns ingen mall på hur länge ett instrument ska vara fri från rost. Det beror på hantering,men när nyinköpta instrument börjar att missfärgas eller rostangripas efter ett antal tvättar kan misstanke finnas att kvalitén ej är tillräcklig. Jämför mot de äldre instrumenten. Om dessa fortfarande är blanka och fina, så har de nyare instrumenten med stor säkerhet större rostbenägenhet.

Tillverkaren bör kontaktas.

Varför bra kvalité?

Instrument med sämre kvalité har inte bara en tendens att rosta/missfärgas snabbare, utan stålet är oftast betydligt mjukare. De böjs och ger med sig lättare vid olika påfrästningar. Instrument som behöver skärpa (saxar,tänger,mejslar osv.) blir slöare fortare. Dessa instrument kräver inte bara service oftare, utan är jämföringsvis med andra kvalitativa instrument kortare i sin livslängd. Eftersom precisionen, hårdheten och styrkan är sämre bör dessa instrument undvikas att användas i operativa sammanhang. Instrumenten är till för att användas till mer enkla utföranden i det vardagliga. Ett instrument med god kvalité har en livslängd på minst tio år.

Vad är etsning?

Nytillverkade kirurgiska instrument har oftast en etsmärkning. En stencil med en utstansad text läggs på instrumentet där märkningen ska vara.Syra stryks på och ström tillförs som gör att syran bränner in texten i stålet.När sedan stencilen tas bort har instrumentet en klar svart text som håller i många år.Artikelnummer,företagsnamn och logga är det som tillverkaren oftast etsar fast på sina instrument.Metoden är den mest använda när det gäller märkningen av kirurgiska instrument och är också den bästa metoden för att undvika korrosion.

Är märkningen kvar efter er service?

Nej. Slipning, blästring och putsning är något som behövs för att instrumenten ska kunna återfå sin ursprungliga fina yta.Det ökar inte bara instrumentets livslängd utan är också en säkerhet att inga vassa ytor eller skador är kvar som kan repa upp operationshandskar eller skada alla inblandade operatörer.

Jag vill ha kvar min märkning. Går det?

Till viss del. För att kunna serva ett instrument krävs en del moment som gör att märkningen tyvärr kan försvinna.Här är några exempel.

Lödning (byte hårdmetallplattor). Korrosionsproblem där ytan behöver bearbetas genom slipning. På ställen där instrument har blivit vasst eller skadat. Och till sist där etsningen sitter nära svåråtkomliga utrymmen som måste blästras rent. Exempel leder, käftar och knäppen.

Som ni förstår är det svårt att behålla märkningen på alla sorters instrument.Har ni ändå en önskan att ha märkningen kvar, försöker vi behålla den om möjligheten finns.

Notera på följesedeln. Ta ej bort märkningen.

Har Sundtorp möjlighet att märka om mina instrument?

Ja. Vi kan etsa olika instrument om ni vill ha en viss text, tecken eller nummer. Ring för prisförslag.