Instrumentvårdsguide

Sundtorp Innovation AB har tagit fram en instrumentsvårdguide för att underlätta er skötsel av instrument. Foldern är utformad i A5-format och är helt inplastad och vattentät för att tåla rengöring och avspritning. Den innehåller information om rostfritt stål, missfärgningar och korrosionsproblem. I foldern finns det bilder på olika sorters problem som kan uppstå på kirurgiska instrument. Genom bilden och texten kan ni lätt upptäcka vilket problem just ditt instrument har. Foldern informerar också om orsakerna och visar även hur ni kan undvika problemen i förebyggande syfte. Slutligen avslutas foldern med tips och råd om funktionskontrollen till olika kirurgiska instrument.


Under sidan frågor och svar hittar du också en hel del information om kirurgiska instrument.