Utbildning

Kraven på rengöring och sterilisering ökar för varje år.
Då är det viktigt att man sköter om sina instrument på ett tillfredsställande sätt.

Vi utbildar i instrumentvård.